Germersheimer ÜbersetzerlexikonGermersheimer Übersetzerlexikon

Działalność kulturalna i przekładowa Karla Dedeciusa

  • Kasack, Wolfgang:
  • Działalność kulturalna i przekładowa Karla Dedeciusa.

    In: Kodzis, Bronisław (Hg.): Studia i szkice slavistyczne. Literatura. Kultura. Język. Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut filologii wschodniosłowiańskiej 2000, S. 111-118.